VÅR LOGOTYPE

Konstnären Rune Söderqvist har på uppdrag av Åke Adenfelt skapat en logotype som skall associera till vår grundverksamhet - arkitektur och design.

Den trekantiga formen anspelar på A som i Arkitekt men också A som i Adenfelt.
Triangelns tre hörn symboliserar verksamhetens tre hörnstenar:

Fasta miljöer
Tillfälliga miljöer
Evenemang/event