PYRAMIDEN


Uppställd mitt i Kungsträdgården kompletterad med entrétält.


Som konferenstält uppställd "in the middle of nowhere"